Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) uraz uchwały nr XVI/131/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
W ramach tego zadania mogą być podejmowane działania skierowane na upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych – organizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych, zawodach, rozgrywkach, turniejach z różnych dziedzin sportu na poziomie  lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

PDFSG.0050.193.2016

PDFogłoszenie o konkursie

Rozstrzygnięcie konkursu:

PDFSG.0050.207.2016

PDFrozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Oferta:

DOCoferta.doc
ODToferta.odt
PDFoferta.pdf

Ramowy wzór umowy:

PDFramowy wzór umowy.pdf

Sprawozdanie:

DOCsprawozdanie.doc
ODTsprawozdanie.odt
PDFsprawozdanie.pdf