Przejdź do treści strony WCAG

SG.0050.230.2016

Zarządzenie Nr SG.0050.230.2016

BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie

zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016 r.

PDFSG.0050.230.2016

PDFplan finansowy dochodów i wydatków

PDFplan dochodów