Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OR/06 - Rejestr instytucji kultury, których organizatorem hest Gmina Zdzieszowice

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
OR/06
KARTA USŁUGI
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST GMINA ZDZIESZOWICE

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189)

Wymagane dokumenty
  • Wniosek o wydanie odpisu pełnego/skróconego z rejestru instytucji kultury (druk do pobrania i wypełnienia)
  • Wniosek powinien zawierać: oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu) ubiegającego się o odpis, dane teleadresowe wnioskodawcy, formę udostępnienia i przekazania informacji, podpis wnioskodawcy.
Forma załatwienia

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

  • Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
  • Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze, zgodnie z formą zgłoszoną przez wnioskodawcę
Opłaty

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek  i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r, poz. 783 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w Gogolinie mieszczącego się w Urzędzie lub na konto:
Bank Spółdzielczy Gogoglin O. Zdzieszowice
44 8883 1015 2002 0010 5910 0001

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Bolesława Chrobrego 34
pokój B-06 (budynek B, parter)
tel. (0 77) 40 64 407 fax (0 77) 40 64 444
godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Termin załatwienia sprawy

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi i dodatkowe informacje

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFWniosek wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury (61,18KB)

Druk jest również do pobrania w miejscu załatwienia sprawy tj.
Urząd Miejski w Zdzieszowicach,
ul. B. Chrobrego 34
pok. B-06 (budynek B, parter)

 

Opracowała:

Anna Kwiecień 26.09.2016r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska 26.09.2016r.