Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO.02 - Wydawanie zaświadczeń z dokumentacji dowodów osobistych

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400
faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

SO.02
KARTA USŁUGI
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z DOKUMENTACJI DOWODÓW OSOBISTYCH

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 391)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity:

Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

podanie osoby zainteresowanej

Opłaty

- skarbowa za zaświadczenie – wpłata w kasie urzędu lub na konto bankowe

urzędu nr 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001

- kwota - 17,00 zł

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej 
ul. Bolesława Chrobrego 34,
pokój Nr A-104 (I piętro)
tel. 077 40 64 445

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści służy zażalenie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi i dodatkowe informacje

Osoba wnioskująca o wydanie zaświadczenia jest obowiązana wskazać jakie informacje mają być zawarte w zaświadczeniu oraz gdzie będzie przedłożone.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFdruk podania (13,75KB)

 

Opracowała:

Urszula Orzędowska; 28.09.2016

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska; 28.09.2016