Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO.03 - Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400
faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

SO.03
KARTA USŁUGI
UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 391)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1604)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 319)

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r, poz. 23 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

1 - wypełniony „ Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych”

2 - dowód osobisty,

3 - dowód uiszczenia opłaty

Opłaty

31,00 zł - za udostępnienie danych, płatne w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Nr 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001 Bank Spółdzielczy O/Zdzieszowice

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej 
ul. Bolesława Chrobrego 34,
pokój Nr A-101 (I piętro)
tel. 077 40 64 446 lub 40 64 447

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż do miesiąca.

Tryb odwoławczy brak
Uwagi i dodatkowe informacje

W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

Pobierz PDFformularz wniosku o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (87,08KB)

 

Opracowała:

Urszula Orzędowska; 28.09.2016

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska; 28.09.2016