Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IN/04 - Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
IN/04
KARTA USŁUGI
ZEZWOLENIE KATEGORII I NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764).
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłaty

  -50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
  -100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
  -200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach – konto w B.S. Zdzieszowice 44 8883 1015 2002 00 1059100001.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski Zdzieszowice
Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
II piętro pokój nr B-205
tel. 077 40 64 452
godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy składać w Urzędzie Miejskim.

Uwagi i dodatkowe informacje

Burmistrz Zdzieszowic wydaje zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I:
a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nie przekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

 

Opracowała:

Kierownik Referatu Sabina Kurdyna 18.01.2018 r.

Sprawdził:

Zastępca Burmistrza Zdzieszowic: Artur Gasz

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska