Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

USC/01 - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
USC/01
KARTA USŁUGI
WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 1741ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015 poz. 783 ze zm.)

Wymagane dokumenty
  1. Wniosek.
  2. Dowód osobisty osoby składającej wniosek oraz odbierającej dokument.
  3. Dowody potwierdzające interes prawny w uzyskaniu odpisu (nie dotyczy osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, małżonka i przedstawiciela ustawowego).
  4. Pisemne pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.
Opłaty

22 zł - 1 egz. odpisu skróconego aktu stanu cywilnego
33 zł - 1 egz. odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego
22 zł - 1 egz. odpisu skróconego na druku wielojęzycznym (przeznaczony do obrotu międzynarodowego),

24 zł - zaświadczenia o braku aktu w księdze lub braku księgi

17 zł - pełnomocnictwo
Płatne w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach lub na konto Urzędu – BS Gogolin Oddział Zdzieszowice nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001

z zagranicy:

IBAN: PL 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001 ; SWIFT CODE: POLU PL PR

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Stanu Cywilnego (USC) Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34
pok. A-103 tel. 077 4064 412
w godzinach:
poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30
Termin załatwienia sprawy

Odpisy wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej małżonkowi wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi. Innym osobom, jeżeli wykażą interes prawny w uzyskaniu dokumentu. Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w Zdzieszowicach wydawane są w terminie 7 dni od daty złożenia podania. Natomiast odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w innych urzędach stanu cywilnego - w terminie 10 dni.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania odpisu następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskie w terminie 14 dni od doręczenia, za pośrednictwem kierownika usc.

Uwagi i dodatkowe informacje

Wniosek o wydanie odpisu można złożyć w wybranym urzędzie stanu cywilnego.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFwniosek o wydanie odpisu aktu (88,63KB)

Usługa jest dostępna elektronicznie

 

Opracowała:

Sabina Maczurek; Data: 30.09.2016 r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska 30.09.2016 r.