Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

USC/02 - Rejestracja zgonów

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
USC/02
KARTA USŁUGI
REJESTRACJA ZGONÓW

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 1741 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015 poz. 783 ze zm.)

Wymagane dokumenty
  1. Karta zgonu – wystawiona przez lekarza.

  2. Dowód osobisty zmarłego.

  3. Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.

  4. Zgoda prokuratora - jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania.

  5. Książeczka wojskowa - jeżeli osoba zmarła posiadała ten dokument.

  6. Jeżeli zmarły posiadał ważny polski paszport.

  7. Pełnomocnictwo pisemne i dowód osobisty pełnomocnika - jeżeli zgłoszenia zgonu dokonuje pełnomocnik.

Opłaty

17 zł - pełnomocnictwo
Płatne w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach lub na konto Urzędu – BS Gogolin Oddział Zdzieszowice nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Stanu Cywilnego (USC) Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34
pok. A-103 tel. 077 4064 412
w godzinach:
poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30
Termin załatwienia sprawy

Zgon należy zgłosić w terminie 3 dni od sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu. Akt zgonu sporządza się w dniu zgłoszenia. Zgłaszający otrzymuje z urzędu jeden odpis skrócony aktu zgonu.

Tryb odwoławczy

Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskie w terminie 14 dni od doręczenia, za pośrednictwem kierownika usc.

Uwagi i dodatkowe informacje

Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

Usługa jest dostępna elektronicznie

 

Opracowała:

Sabina Maczurek; Data: 30.09.2016 r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska 30.09.2016 r.