Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

USC/03 - Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
USC/03
KARTA USŁUGI
TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 1741ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015 poz. 783 ze zm.)

Wymagane dokumenty
  1. Podanie.

  2. Zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego.

  3. Tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

  4. Dowody osobiste wnioskodawców.

Opłaty

Opłaty:

50 zł - transkrypcja

17 zł - pełnomocnictwo (zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

Płatne w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach lub na konto Urzędu – BS Gogolin Oddział Zdzieszowice nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Stanu Cywilnego (USC) Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34
pok. A-103 tel. 077 4064 412
w godzinach:
poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30
Termin załatwienia sprawy

Do miesiąca od złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odmowa dokonania transkrypcji następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołania do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem kierownika usc.

Uwagi i dodatkowe informacje

Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli dokument zagraniczny dotyczy obywatela polskiego, który: -posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenie wcześniejsze sporządzony w Polsce i żąda dokonania czynności z zakresu stanu cywilnego, -ubiega się o polski dokument tożsamości, -ubiega się o nadanie numeru PESEL.
Wniosek o transkrypcję można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Z wnioskiem występuje osoba, której akt dotyczy, inna osoba, która wykaże interes prawny (lub interes faktyczny w przypadku aktu zgonu).

Obywatel polski przebywający za granicą wniosek o wpisanie aktu składa za pośrednictwem polskiego konsulatu.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFWniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego (polskich ksiąg USC) aktu małżeństwa sporządzonego za granicą (33,79KB)

PDFWniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego (polskich ksiąg USC) aktu urodzenia sporządzonego za granicą (32,99KB)

PDFWniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego (polskich ksiąg USC) aktu zgodnu sporządzonego za granicą (43,26KB)

 

Opracowała:

Sabina Maczurek; Data: 30.09.2016 r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska 30.09.2016 r.