Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

USC/04 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
USC/04
KARTA USŁUGI
UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 1741 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015 poz. 783 ze zm.)

Wymagane dokumenty
  1. Wniosek.

  2. Dowody osobiste wnioskodawców.

Opłaty

39 zł - uzupełnienie aktu stanu cywilnego

17 zł - pełnomocnictwo ( zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

Płatne w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach lub na konto Urzędu – BS Gogolin Oddział Zdzieszowice nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Stanu Cywilnego (USC) Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34
pok. A-103 tel. 077 4064 412
w godzinach:
poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30
Termin załatwienia sprawy

Uzupełnienia dokonywuje się niezwłocznie po przeniesieniu do Rejestru Stanu Cywilnego aktów stanu cywilnego, mających stanowić podstawę uzupełnienia, przez urzędy przechowujące właściwe księgi stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy

Odmowa uzupełnienia aktu następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołania do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem kierownika usc.

Uwagi i dodatkowe informacje

Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej interes prawny lub prokuratora.

Uzupełnieniu podlega akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, dokonuje go kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.

Obywatel polski przebywający za granicą wniosek o uzupełnienie treści aktu składa za pośrednictwem polskiego konsulatu.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFWniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego (37,68KB)

Usługa jest dostępna elektronicznie

 

Opracowała:

Sabina Maczurek; Data: 30.09.2016 r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska 30.09.2016 r.