Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

USC/07 - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
USC/07
KARTA USŁUGI
POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM ROZWIĄZANEGO MAŁŻEŃSTWA

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U z 2015r., poz. 2082 ze zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 1741 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015 poz. 783 ze zm.)

Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o przyjęcie oświadczenia.

  2. Dowód osobisty.

Opłaty

11 zł – przyjęcie oświadczenia

Płatne w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach lub na konto Urzędu – BS Gogolin Oddział Zdzieszowice nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Stanu Cywilnego (USC) Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34
pok. A-103 tel. 077 4064 412
w godzinach:
poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30
Termin załatwienia sprawy

Oświadczenie należy złożyć osobiście w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.
Protokół przyjęcia oświadczenia stanowi podstawę dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.

Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem kierownika usc.

Uwagi i dodatkowe informacje

Oświadczenie można złożyć w każdym usc.

Obywatel polski przebywający za granicą oświadczenie powyższe składa przed polskim konsulem.

Oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska dotyczy powrotu do nazwiska, z którym osoba ta przystąpiła do zawarcia związku małżeńskiego.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFwniosek o wydanie odpisu aktu (67,86KB)

 

Opracowała:

Sabina Maczurek; Data: 30.09.2016 r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska 30.09.2016 r.