Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-01-05 - Ogłoszenie o naborze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach (1/2 etatu)

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

1/2 etatu od lutego 2017 r.

Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie: wyższe, I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, (preferowane: administracyjne, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego lub specjalności wojskowych);
  2. Obywatelstwo polskie;
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. Nieposzlakowana opinia.

Pełny tekst ogłoszenia: PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach - 1/2 etatu od lutego 2017 r. (163,51KB)

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, załączniki do regulaminu oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (odnośnik/link do strony z regulaminem).

Wyniki naboru

PDFWyniki naboru - podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej (37,54KB)