Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o środowisku i jego ochronie w 2017r.

- PDFPostanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Burmistrza Zdzieszowic - budowa biogazowni rolniczej w Oleszce o mocy 999 KW (93,02KB)

- PDFPostanowienie Burmistrza o sprostowaniu z urzędu błędu pisarskiego w decyzji z dnia 18.12.17 r. znak OŚ.6220.14.2.2017.JBG (106,93KB)

- PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia (205,11KB)

- PDFObwieszczenia Burmistrza Zdzieszowic (114,77KB)

- PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia (184,00KB)

- PDFObwieszczenia Burmistrza Zdzieszowic (96,20KB)

- PDFObwieszczenie Burmistrza (97,14KB)

- PDFObwieszczenie Burmistrza (83,13KB)

- PDFPostanowienie Burmistrza o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (479,17KB)

- PDFPostanowienie Burmistrza o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (396,10KB)

- PDFObwieszczenie Burmistrza (56,93KB)

- PDFObwieszczenie Burmistrza (56,93KB)

- PDFObwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadomienie stron postępowania oraz podanie do publicznej wiadomości (105,50KB)

- PDFObwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadomienie stron postępowania oraz podanie do publicznej wiadomości (112,61KB)

- PDFPrzeniesienie decyzji pn.budowa farmy fotowoltaicznej składającej się z 9 instalacji o mocy 1 MW każda wraz z infrastruktur a zlokalizowanej na dz. o nr ew. 1016/1, 980/1, 970, 968 obręb Januszkowice na inny podmiot (90,12KB)

- PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. zmiana sposobu użytkowania części hali produkcyjnej polegająca na zabudowie linii technologicznej produkcji pierścieni kuto-walcowanych w zakładzie ZARMEN FPA Sp. z o.o. w Zdzieszowicach ul. Filarskiego 3. (164,38KB)

-

- PDFZawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o zakończeniu postępowania dowodowego (281,70KB)

- PDFZawiadomienie GDOŚ w Warszawie (86,32KB)

- PDFZawiadomienie SKO w Opolu w sprawie budowy biogazowni rolniczej o mocy 999 kW w Oleszce (59,39KB)

- PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dla Nordfolien Polska Sp. z o.o. (170,01KB)

- PDFPostanowienie Burmistrza Zdzieszowic o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla Nordfolien Polska Sp. z o.o. w Zdzieszowicach (123,14KB)

- PDFZawiadomienie o zakończeniu post. dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii produkcyjnej nr 8 w hali zakładu Nordfolien Polska Sp. z o.o. w Zdzieszowicach (111,31KB)

- PDFPostanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Zdzieszowic z dnia 01.12.2011 r. znak OŚ.6220.3.2011.JBG (100,55KB)

- PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "budowa farmy fotowoltaicznej składającej się z 9 instalacji o mocy 1 MW każda wraz z infrastruktur a zlokalizowanej na dz. o nr ew. 1016/1, 980/1, 970, 968 obręb Januszkowice". (199,63KB)

- PDFPostanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowa farmy fotowoltaicznej składającej się z 9 instalacji o mocy 1 MW każda wraz z infrastruktur a zlokalizowanej na dz. o nr ew. 1016/1, 980/1, 970, 968 obręb Januszkowice". (130,09KB)

- PDFZawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.budowa farmy fotowoltaicznej składającej się z 9 instalacji o mocy 1 MW każda wraz z infrastrukturą. (106,65KB)

- PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej składającej się z 9 instalacji o mocy 1 MW każda wraz z infrastrukturą. (84,89KB)