Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza z roku 2017

Zestawienie zarządzeń Burmistrza 
 
Nr aktu z dnia Treść aktu prawnego
PDFSG.0050.472.2017 (51,89KB) 29 grudnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na 2018 r. kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
PDFSG.0050.471.2017 (153,05KB) 29 grudnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r. w ramach tego samego działu
29 grudnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz plan dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2018 r.
29 grudnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2017 r.
PDFSG.0050.468.2017 (153,85KB) 28 grudnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r. w ramach tego samego działu
21 grudnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2018 r.
PDFSG.0050.466.2017 (166,83KB) 21 grudnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.465.2017 (177,14KB) 20 grudnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.464.2017 (151,36KB) 20 grudnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
20 grudnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
PDFSG.0050.462.2017 (158,45KB) 19 grudnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.461.2017 (163,08KB) 14 grudnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.460.2017 (45,22KB) 13 grudnia 2107 r. Zarządzenie Burmistrza w w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
PDFSG.0050.459.2017 (154,59KB) 13 grudnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.458.2017 (162,67KB) 5 grudnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.457.2017 (161,27KB) 5 grudnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.456.2017 (42,90KB) 4 grudnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
PDFSG.0050.455.2017 (45,65KB) 30 listopada 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFSG.0050.454.2017 (158,33KB) 30 listopada 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.453.2017 (158,14KB) 30 listopada 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.446.2017 (196,73KB) 24 listopada 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.445.2017 (168,79KB) 22 listopada 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
14 listopada 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 r.
PDFSG.0050.442.2017 (153,26KB) 9 listopada 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  Gminy  Zdzieszowice  na  2017 r.
PDFSG.0050.441.2017 (188,96KB) 7 listopada 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania  zmian  w  planie finansowym budżetu Gminy  Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.440.2017 (43,04KB) 3 listopada 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia
PDFSG.0050.439.2017 (76,28KB) 3 listopada 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna na 2017 r.
PDFSG.0050.438.2017 (157,95KB) 27 października 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.437.2017 (156,06KB) 19 października 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.436.2017 (154,63KB) 13 października 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.435.2017 (180,92KB) 12 października 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.434.2017 (180,85KB) 10 października 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.433.2017 (176,09KB) 9 października 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania  zmian  w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.432.2017 (46,24KB) 5 października 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
PDFSG.0050.431.2017 (169,19KB) 5 października 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania  zmian  w  planie finansowym budżetu Gminy  Zdzieszowice na 2017 r.
29 września 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2017 r.
PDFSG.0050.429.2017 (155,04KB) 29 września 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.428.2017 (102,22KB) 27 września 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr Or.S.0151/205/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne Gminy Zdzieszowice
PDFSG.0050.427.2017 (157,58KB) 27 września 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.426.2017 (158,23KB) 21 września 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.425.2017 (167,62KB) 20 września 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.424.2017 (101,99KB) 8 września 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
PDFSG.0050.423.2017 (41,26KB) 8 września 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia
PDFSG.0050.422.2017 (172,78KB) 6 września 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w  sprawie  dokonania  zmian  w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.421.2017 (36,93KB) 1 września 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie stanowiska wicedyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.420.2017 (38,91KB) 1 września 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznego Przedszkola w Żyrowej zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności
PDFSG.0050.419.2017 (44,39KB) 1 września 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie stanowiska wicedyrektora w Publicznym Przedszkolu nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.418.2017 (39,88KB) 1 września 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności
PDFSG.0050.417.2017 (39,79KB) 1 września 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie stanowiska wicedyrektora w Publicznym Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.416.2017 (32,77KB) 1 września 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie odwołania ze stanowiska wicedyrektora Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.415.2017 (40,16KB) 1 września 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Żyrowej zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDFSG.0050.414.2017 (40,40KB) 1 września 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDFSG.0050.413.2017 (39,35KB) 1 września 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDFSG.0050.412.2017 (42,12KB) 1 września 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDFSG.0050.411.2017 (276,58KB) 1 września 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany w planie kontroli na rok 2017
PDFSG.0050.410.2017 (71,58KB) 24 sierpnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie utraty mocy zarządzeń w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
PDFSG.0050.409.2017 (40,53KB) 24 sierpnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - "Wyprawka szkolna"
PDFSG.0050.408.2017 (108,68KB) 21 sierpnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Zdzieszowice oraz nadania jej regulaminu
PDFSG.0050.407.2017 (100,79KB) 21 sierpnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
PDFSG.0050.406.2017 (27,96KB) 9 sierpnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej
PDFSG.0050.405.2017 (169,88KB) 9 sierpnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.404.2017 (150,23KB) 8 sierpnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej na 2017 r.
PDFSG.0050.403.2017 (158,88KB) 8 sierpnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.402.2017 (35,76KB) 31 lipca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.401.2017 (36,63KB) 31 lipca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Żyrowej
PDFSG.0050.400.2017 (37,41KB) 31 lipca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.399.2017 (39,28KB) 31 lipca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.398.2017 (38,62KB) 31 lipca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Januszkowicach
PDFSG.0050.397.2017 (38,33KB) 31 lipca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej
PDFSG.0050.396.2017 (39,44KB) 31 lipca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.395.2017 (39,03KB) 31 lipca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im, Janusza Korczaka w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.394.2017 (171,37KB) 28 lipca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.393.2017 (153,08KB) 27 lipca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy  Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.392.2017 (185,86KB) 27 lipca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.391.2017 (45,76KB) 25 lipca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
PDFSG.0050.390.2017 (45,50KB) 24 lipca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza uchylające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesowi zarządu spółki komunalnej w udziałem Gminy Zdzieszowice oraz wniosku o przyznanie nagrody rocznej
PDFSG.0050.389.2017 (102,30KB) 24 lipca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
PDFSG.0050.388.2017 (66,65KB) 18 lipca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFSG.0050.387.2017 (101,88KB) 18 lipca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFSG.0050.386.2017 (31,23KB) 10 lipca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
PDFSG.0050.385.2017 (83,10KB) 7 lipca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.384.2017 (34,13KB) 6 lipca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia upoważnienia
PDFSG.0050.383.2017 (120,48KB) 5 lipca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
30 czerwca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu  finansowego  zadań z  zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań  zleconych  Gminie Zdzieszowice  oraz  zmiany planu dochodów związanych z realizacją  tych  zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2017 r.
PDFSG.0050.381.2017 (156,76KB) 29 czerwca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.380.2017 (163,88KB) 29 czerwca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.379.2017 (32,41KB) 28 czerwca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia
PDFSG.0050.378.2017 (29,85KB) 28 czerwca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia
PDFSG.0050.377.2017 (60,73KB) 28 czerwca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia
PDFSG.0050.376.2017 (59,11KB) 28 czerwca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia
PDFSG.0050.375.2017 (150,05KB) 19 czerwca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.374.2017 (149,74KB) 12 czerwca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej na 2017 r.
PDFSG.0050.373.2017 (199,06KB) 8 czerwca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzania kontroli zawierania przez rolników ubezpieczeń obowiązkowych
PDFSG.0050.372.2017 (158,22KB) 7 czerwca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.371.2017 (169,91KB) 7 czerwca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.370.2017 (169,09KB) 1 czerwca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
PDFSG.0050.369.2017 (111,40KB) 31 maja 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji
PDFSG.0050.368.2017 (170,69KB) 31 maja 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.367.2017 (75,85KB) 31 maja 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przekwalifikowania z istniejącego zasobu Gminy lokali mieszkalnych o obniżonym standardzie technicznym na lokale socjalne
PDFSG.0050.366.2017 (50,12KB) 29 maja 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.365.2017 (158,86KB) 23 maja 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.364.2017 (152,81KB) 18 maja 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.363.2017 (45,57KB) 15 maja 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia upoważnienia
PDFSG.0050.362.2017 (53,84KB) 12 maja 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2017 zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
PDFSG.0050.361.2017 (160,85KB) 12 maja 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.360.2017 (246,27KB) 9 maja 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
PDFSG.0050.359.2017 (219,81KB) 9 maja 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
PDFSG.0050.358.2017 (55,84KB) 9 maja 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej
PDFSG.0050.357.2017 (1,89MB) 5 maja 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury Gminy Zdzieszowice
PDFSG.0050.356.2017 (60,34KB) 4 maja 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.355.2017 (47,60KB) 27 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu lub dzierżawy dla organizacji pożytku publicznego
PDFSG.0050.354.2017 (157,26KB) 27 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.353.2017 (163,75KB) 27 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.352.2017 (60,17KB) 27 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Zdzieszowice
PDFSG.0050.351.2017 (156,06KB) 20 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.350.2017 (157,36KB) 20 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.349.2017 (152,64KB) 10 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.348.2017 (156,54KB) 6 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.347.2017 (152,69KB) 6 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
SG.0050.346.2017 5 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2017 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
PDFSG.0050.345.2017 (153,06KB) 4 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.344.2017 (46,25KB) 3 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej
SG.0050.343.2017 3 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
SG.0050.342.2017 30 marca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2017 r.
PDFSG.0050.341.2017 (160,09KB) 30 marca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.340.2017 (169,43KB) 30 marca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
SG.0050.339.2017 29 marca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
PDFSG.0050.338.2017 (1,57MB) 28 marca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie aktualizacji "Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Gminy Zdzieszowice"
SG.0050.337.2017 27 marca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2017
PDFSG.0050.336.2017 (149,80KB) 23 marca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej na 2017 r.
PDFSG.0050.335.2017 (101,65KB) 16 marca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego Gminy Zdzieszowice za rok 2016
PDFSG.0050.334.2017 (97,61KB) 10 marca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
SG.0050.333.2017 7 marca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
SG.0050.332.2017 7 marca 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
PDFSG.0050.330.2017 (90,72KB) 28 lutego 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.329.2017 (45,55KB) 28 lutego 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2017 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
PDFSG.0050.328.2017 (45,35KB) 28 lutego 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2017 zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
PDFSG.0050.327.2017 (91,92KB) 27 lutego 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.326.2017 (62,71KB) 23 lutego 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDFSG.0050.325.2017 (160,69KB) 23 lutego 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.324.2017 (75,33KB) 21 lutego 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej
PDFSG.0050.323.2017 (52,34KB) 21 lutego 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez: organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne
PDFSG.0050.322.2017 (51,35KB) 16 lutego 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach i nadania jej statutu
PDFSG.0050.321.2017 (152,27KB) 13 lutego 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.320.2017 (31,08KB) 1 lutego 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
PDFSG.0050.319.2017 (42,00KB) 31 stycznia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie scentralizowanych rozliczeń podatku VAT w Gminie Zdzieszowice i jej jednostkach
PDFSG.0050.318.2017 (153,09KB) 30 stycznia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.317.2017 (158,50KB) 26 stycznia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r.
PDFSG.0050.316.2017 (50,38KB) 25 stycznia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice
SG.0050.315.2017 25 stycznia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
SG.0050.314.2017 25 stycznia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
SG.0050.313.2017 25 stycznia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
SG.0050.312.2017 23 stycznia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2017 roku 
PDFSG.0050.311.2016 (157,15KB) 19 stycznia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.310.2017 (59,03KB) 16 stycznia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej
PDFSG.0050.309.2016 (48,88KB) 9 stycznia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia
PDFSG.0050.308.2016 (37,62KB) 9 stycznia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia
PDFSG.0050.307.2016 (49,65KB) 9 stycznia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia
PDFSG.0050.306.2017 (59,76KB) 5 stycznia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy
SG.0050.305.2017 5 stycznia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane i planu dofinansowania doskonalenia zawodowego
PDFSG.0050.304.2017 (38,56KB) 5 stycznia 2017 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Oleszka