Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory uzupełniające

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w 1-mandatowym okręgu wyborczym nr 6 zarządzone na dzień 23 kwietnia 2017 r.

PDFObwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2017 r. Komisarza Wyborczego w Opolu II o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach przeprowadzonych w dniu 23 kwietnia 2017 r. (62,90KB)

PDFZestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 6, utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Zdzieszowicach sporządzone dnia 23 kwietnia 2017 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Zdzieszowicach. (105,81KB)

PDFProtokół z wyborów do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach sporządzony dnia 23 kwietnia 2017r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Zdzieszowicach. (78,41KB)

PDFProtokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach. (147,31KB)

PDFInformacja Burmistrza Zdzieszowic o udostępnianiu spisu wyborców (57,77KB)

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

PDFObwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 marca 2017 roku numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika (80,71KB)

PDFKomunikat Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zgłaszania kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Zdzieszowicach (62,97KB)

PDFZarządzenie NR SG.0050.326.2017 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (62,71KB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach - informacja o składzie komisji (291,63KB)

PDFObwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lutego 2017 r. o numerze i granicach okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej (39,73KB)

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego II w Opolu z dnia 6 lutego 2017 r. (44,03KB)

PDFZarządzenie nr 10/17 Wojewody Opolskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach (202,95KB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (233,12KB)


Miejska Komisja Wyborcza

PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach z dnia 28 marca 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r. (64,29KB)

PDFKomunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach z dnia 13 marca 2017 r. - przyznanie numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych (24,50KB)

PDFInformacja o dyżurze Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach w dniu 14 marca 2017 r. (13,15KB)

PDFInformacja o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach (17,57KB)

PDFUchwała Nr 4/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Zdzieszowicach (46,96KB)

PDFUchwała Nr 3/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rady Miejskiej w Zdzieszowicach zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r. (47,03KB)

PDFUchwała Nr 2/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach (36,28KB)

PDFUchwała Nr 1/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach (34,81KB)


Druki do pobrania

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego


Zgłaszanie kandydatów na radnych

  1. DOCZgłoszenie listy kandydatów na radnych (71,00KB)
  2. DOCWykaz poparcia (42,00KB)
  3. Oświadczenie kandydata - zgoda na kandydowanie
  4. Oświadczenie lustracyjne
  5. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
  6. Oświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim

Zgłoszenie do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach

Zgłoszenie kandydata do terytorialnej komisji wyborczej 


Zgłoszenie do składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

PDFKomunikat Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zgłaszania kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Zdzieszowicach (62,97KB)

PDFZgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej (PDF) (221,22KB)
DOCZgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej (DOC) (54,50KB)