Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2018 roku

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie uchwały nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Zdzieszowice oraz uchwały oraz § 4 uchwały nr V/45/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Zdzieszowice, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora fnansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2018 roku.

Zarządzenie Burmistrza:

PDFSG.0050.463.2017 (47,05KB)

Ogłoszenie o konkursie:

PDFzałącznik - ogłoszenie o konkursie (90,80KB)

Rozstrzygnięcie konkursu

Zarządzenie Burmistrza: PDFSG.0050.476.2018 (53,08KB)

PDFrozstrzygnięcie otwartego konkursu (42,88KB)

Dokumenty do pobrania

Wzór wniosku:

DOCXwzór wniosku.docx (35,28KB)
ODTwzór wniosku.odt (22,72KB)
PDFwzór wniosku.pdf (66,03KB)

Ramowy wzór umowy:

PDFramowy wzór umowy.pdf (88,90KB)

Wzór sprawozdania:

DOCXwzór sprawozdania.docx (69,50KB)
ODTwzór sprawozdania.odt (28,14KB)
PDFwzór sprawozdania.pdf (149,60KB)