Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr SG.0050.485.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Zdzieszowic Nr Or.S.0152/2/06 z dnia 20 stycznia 2006r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zdzieszowice oraz jej składu

PDFSG.0050.485.2018