Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVI/309/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku zadań publicznych z zakresu:

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

PDFSG.0050.489.2018 (44,46KB)

PDFzałącznik - ogłoszenie o konkursie (53,37KB)

Rozstrzygnięcie konkursu:

PDFSG.0050.499.2018 (45,11KB)

Wzory dokumentów:

DOCXoferta.docx (87,10KB)

ODToferta.odt (41,74KB)

PDFoferta.pdf (143,18KB)

DOCXsprawozdanie.docx (65,76KB)

ODTsprawozdanie.odt (33,34KB)

PDFsprawozdanie.pdf (133,38KB)