Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz uchwały nr XLVI/309/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W ramach tego zadania mogą być podejmowane działania skierowane na upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych – organizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych, zawodach, rozgrywkach, turniejach z różnych dziedzin sportu na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

PDFSG.0050.501.2018 (43,43KB)

PDFogłoszenie o konkursie (103,46KB)

Rozstrzygnięcie konkursu

Zarządzenie Burmistrza: PDFSG.0050.514.2018 (128,34KB)

PDFrozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert (119,66KB)

Oferta:

DOCXoferta.docx (87,10KB)

ODToferta.odt (41,74KB)

PDFoferta.pdf (143,18KB)

Sprawozdanie:

DOCXsprawozdanie.docx (65,76KB)

ODTsprawozdanie.odt (33,34KB)

PDFsprawozdanie.pdf (133,38KB)