Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr SG.0050.511.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2018r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2018 r.

PDFSG.0050.511.2018