Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Kto jest administratorem danych?

Administratorem większości zbiorów danych osobowych przez nas przetwarzanych jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, adres e-mail: um@zdzieszowice.pl, telefon: +48 77 40 64 400.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Najlepiej skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną iod@zdzieszowice.pl lub zadzwonić na nr (+48) 77 40 64 415.

Skąd mamy dane, które przetwarzamy?

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas przyjmowania przez nas wniosków, korespondencji lub innych dokumentów, których byliśmy adresatem, a w szczególnych przypadkach pobraliśmy je z rejestrów publicznych lub otrzymaliśmy od innych osób.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Przetwarzanie zbiorów danych osobowych, które wykorzystujemy, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych administratorowi wynikających z przepisów prawa. Więcej informacji o tym, na podstawie jakich aktów prawnych odbywa się przetwarzanie danych, będzie można znaleźć na naszych stronach BIP zawierających klauzule informacyjne, odrębne dla każdego ze zbiorów.

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

W przypadku, gdy to nie Ty przekazywałeś nam swoje dane osobowe, informujemy, że dane, które przetwarzamy, należą do kategorii danych identyfikacyjnych, o stanie zdrowia oraz biometrycznych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane zgodnie z obowiązującą nas instrukcją kancelaryjną oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach o archiwizacji.

Jakie prawa ma osoba, której dane osobowe przetwarzamy?

Każda osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w dozwolonych przez prawo przypadkach do ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Komu można się poskarżyć na sposób przetwarzania danych osobowych?

Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kto może od nas otrzymać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom działającym na nasze zlecenie na podstawie umów powierzenia.

Czy podanie danych osobowych jest przymusowe oraz co się stanie jak się ich nie poda?

W większości przypadków podanie danych osobowych jest wymogiem prawa, w niektórych jest wymogiem umownym. Konsekwencje odmowy podania danych będą opisane na naszych stronach BIP, w szczegółowych klauzulach informacyjnych dotyczących konkretnych zbiorów danych.