Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr SG.120.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy

PDFSG.120.9.2018