Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr LIV/357/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2018r.

PDFLIV/357/2018