Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr SG.0050.536.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2018 r.

PDFSG.0050.536.2018