Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr SG.0050.547.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2018r.

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

PDFSG_0050_547_2018.pdf