Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr SG.0050.556.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.

w sprawie zasad gospodarki ruchomymi składnikami majątkowymi gminy

PDFSG.0050.556.2018