Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr SG.0050.564.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 września 2018r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2018 r. w ramach tego samego działu

PDFSG.0050.564.2018