Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.

w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji Przedsiębiorstwa „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach na lata 2014-2018”

PDFIII/25/2018