Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr SG.0050.478.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2018r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z sieci gazowej średniego ciśnienia

PDFSG.0050.478.2018