Przejdź do treści strony WCAG

Skład GRS

Danuta Filipczyk - Przewodnicząca GRS

Urszula Niewiadomska - Z-ca Przewodniczącej GRS

Krystyna Obstoj

Bronisława Pietrek

Gertruda Jarosz