Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr SG.0050.26.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2019r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej uprawnień do zaciągania zobowiązań

PDFSG.0050.26.2019