Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr SG.0050.496.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej uprawnień do zaciągania zobowiązań

PDFSG.0050.496.2018