Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr SG.0050.42.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 lutego 2019r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

PDFSG.0050.42.2019

PDFogłoszenie o konkursie