Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr SG.0050.46.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 lutego 2019r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2019 r. w ramach tego samego działu

PDFSG.0050.46.2019