Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice

PDFVI/65/2019