Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

PDFVI/66/2019