Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: dz. u. z 2018r. poz. 1986 wraz z późn. zm.)

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019