Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr SG.0050.83.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 maja 2019r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej

PDFSG.0050.83.2019