Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2018 rok

Informujemy, że opracowany został raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2018 rok. Obowiązek opracowania tego dokumentu wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie więc z w/w ustawą co roku do 31 maja Burmistrz Zdzieszowic przedstawiał będzie Radzie Miejskiej w Zdzieszowicach raport o stanie Gminy za rok poprzedni.

PDFRaport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2018 rok


W dniu 18 czerwca 2019r. o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, na której zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), będzie rozpatrywany raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2018. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Zdzieszowic, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał rady miejskiej.

Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której głos zabierać będą radni oraz mieszkańcy Gminy Zdzieszowice. Aby móc zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć w biurze Rady Miejskiej (I piętro, pokój B110) najpóźniej w dniu 17 czerwca 2019r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Zdzieszowice za 2018r. zostanie przeprowadzone głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Zdzieszowic wotum zaufania.

Przewodniczący Rady
Edward Paciorek


PDFWniosek o wzięcie udziału w debacie

DOCXWniosek o wzięcie udziału w debacie

ODTWniosek o wzięcie udziału w debacie

Metryczka
 • wytworzono:
  31-05-2019
  przez: Burmistrz Zdzieszowic Sybila ZImerman
 • opublikowano:
  31-05-2019 15:16
  przez: Mariusz Fornol
 • zmodyfikowano:
  04-06-2019 14:01
  przez: Mariusz Fornol
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  odwiedzin: 1171
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Dane kontaktowe:

fax: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl