Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2018 rok

Informujemy, że opracowany został raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2018 rok. Obowiązek opracowania tego dokumentu wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie więc z w/w ustawą co roku do 31 maja Burmistrz Zdzieszowic przedstawiał będzie Radzie Miejskiej w Zdzieszowicach raport o stanie Gminy za rok poprzedni.

PDFRaport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2018 rok (2,19MB)


W dniu 18 czerwca 2019r. o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, na której zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), będzie rozpatrywany raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2018. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Zdzieszowic, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał rady miejskiej.

Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której głos zabierać będą radni oraz mieszkańcy Gminy Zdzieszowice. Aby móc zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć w biurze Rady Miejskiej (I piętro, pokój B110) najpóźniej w dniu 17 czerwca 2019r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Zdzieszowice za 2018r. zostanie przeprowadzone głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Zdzieszowic wotum zaufania.

Przewodniczący Rady
Edward Paciorek


PDFWniosek o wzięcie udziału w debacie (72,43KB)

DOCXWniosek o wzięcie udziału w debacie (7,03KB)

ODTWniosek o wzięcie udziału w debacie (13,46KB)