Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-06-05 Zawiadomienie Dyrektor RZGWWP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie ścieków oraz środków chem. i innych subst., które mogą zanieczyścić wody na terenie oczyszczalni ścieków

Zawiadomienie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie ścieków oraz środków chemicznych i innych substancji, które mogą zanieczyścić wody na terenie oczyszczalni ścieków w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach, zlokalizowanej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

PDFZawiadomienie (72,85KB)