Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr SG.0050.115.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFSG.0050.115.2019