Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr SG.120.16.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2019r.

w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

PDFSG.120.16.2019

PDFWykaz osób uprawnionych do sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych pod względem merytorycznym