Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna urzędu miasta

Zapytanie ofertowe dotyczące unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zdzieszowice w roku 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, na podstawie Zarządzenia Nr SG.120.10.2017 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie następującej usługi: