Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr SG.0050.152.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 września 2019r.

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

PDFSG.0050.152.2019