Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice

PDFXIII/108/2019