Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 i statystycznej liczbie dzieci

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 i statystycznej liczbie dzieci

Burmistrz Zdzieszowic na podstawie art. 89d ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U  z 2016  r.  poz. 1943 z  późn. zm.) ogłasza co następuje:

1. Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia w przedszkolu na rok wynosi - 12 455,18

2. Statystyczna liczba uczniów w publicznych przedszkolach - 419

Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 18 ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy Zdzieszowice w wysokości 75% podstawowej  kwoty dotacji dla  przedszkoli.