Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 - aktualizacja październik

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 - aktualizacja październik

Burmistrz Zdzieszowic na podstawie art. 89d  ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza co następuje:

1. Podstawowa kwota dotacji po aktualizacji na 1 ucznia w przedszkolu na rok wynosi - 12 909,52

2. Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w przedszkolach stanowi sumę 2/3 dzieci ustalonej na  podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy oraz 1/3 liczby dzieci ustalonej na  podstawie danych systemu  informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku budżetowego - wynosi  391,67

Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 18 ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy Zdzieszowice w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla  przedszkoli.