Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja marzec 2018

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja marzec 2018

Burmistrz Zdzieszowic na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203) ogłasza co następuje:

1.Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli wynosi - 13 511,98 na rok

2.Statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach - 411 w tym:

a.dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju - 12

b.dzieci niepełnosprawne - 10

Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków,o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy Zdzieszowice w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.