Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr SG.0050.31.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.31.2019

BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996,1000,1290,16691 2245) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli i dyrektorom szkół z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do zarządzenia Nr SG.0050.31.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019 r. - Terminy  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  i  postępowania  uzupełniającego w  roku  szkolnym  2019/2020  do  publicznych  przedszkoli  lub  oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla  których organem prowadzącym jest Gmina Zdzieszowice

Uchwała Nr XXXIV/230/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice